Önéletrajz

Iskolák:

1977-1981 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
1982-1987 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
2004-2007 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája

Munkahelyek:

1987 Zalaegerszegi Városi Ügyészség - fogalmazó
1990 Zalaegerszegi Városi Ügyészség - ügyész (polgári és általános felügyeleti)
1991 Zalaegerszegi Városi Bíróság - bíró (közigazgatási és polgári)
1997 Zalaegerszegi Városi Bíróság - csoportvezető bíró (közigazgatási)
1999 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - berendelt bíró
2000 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - legfelsőbb bírósági bíró
2002 Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Főosztálya - berendelt bíró
2003 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - legfelsőbb bírósági bíró
2012 a Kúria elnöke

Szakmai megbízatások:

2001-től az új Polgári Törvénykönyv Személyek Kodifikációs Munkabizottságának tagja
2002-től a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke
2003-tól a Legfelsőbb Bíróság delegált képviselője majd elnökségi tagja az Európai Környezetvédelmi Bírák Fórumának (EUFJE)
2003-tól a Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Szakosztályának elnöke
2004-től a Deák Ferenc Díj Testület titkára
2009-től Záróvizsga bizottsági elnök az ELTE ÁJK-n és a Széchenyi István Egyetemen
2009-től szerkesztő-bizottsági tagja az ÚJ Magyar Közigazgatás majd a Jog Állam Politika című folyóiratnak
2010-től tagja az Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetének

Rendszeres oktatási tevékenység:

1999-től az Országos Igazságügyi Tanács Hivatala által szervezett bírói továbbképzéseken
2000-től 2004-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Kara Távoktatási és Posztgraduális képzésében
2001-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ingatlan-forgalmazói szakjogászi képzésének vezetője
2005-tól tanársegéd, majd adjunktus az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékén
2010-ben a Széchenyi István Szakkollégiumban

Nyelvismeret:

angol ('C' típusú középfokú),
német ('C' típusú felsőfokú, jogi szaknyelvvel bővített)

Kitüntetés:

2010. a PPKE JÁK Jubileumi emléklapja magas színvonalú oktatói és szakfelelősi tevékenységért

Főbb publikációk:

Szerzője illetve társszerzője az alábbi szakkönyveknek:
Richter-(innen) in der Alpen-Adria Region /Wien 1993.
Alkotmány a gyakorlatban HVG-ORAC 2004.
Az ingatlan jogi kézikönyve KJK-KERSZÖV 2004.
Gyakorló jogászként az Európai Unióban HVG-ORAC 2004.
A KET magyarázata UNIÓ 2005.
Közigazgatási eljárások /Magyar Közigazgatási Intézet 2005.
A közigazgatási bíráskodás gyakorlati kérdései OITH 2006
Europäische Justizsysteme - Öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeiten in der EU /Wolters Kluwer München 2006
Pénzügyi jog II. Osiris 2007.
A vagyonnyilatkozat és a vagyongyarapodási vizsgálat jogi, módszertani kérdései Complex 2009.
A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések 2005-2010. Complex 2010.

Szakcikkek:

A versenyjogi szabályozás kérdőjelei (Ügyészségi Értesítő 1990/2.)
Versenyjogi szilánkok (Magyar Jog 1990/11.)
A közigazgatás hallgatása elleni bírói védelem (Magyar Közigazgatás 1994/6-7.)
Egyezség a közigazgatási perben (Magyar Közigazgatás 1995/11.)
Gondolatok az építésügyi bírságról (Magyar Közigazgatás 1999/11.)
Befolyásolja-e az általános forgalmi adó alapját az árengedmény? (Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat 2002/6.)
A jogi személyek egységes nyilvántartása (Gazdaság és Jog 2002/9.).
A közigazgatási határozatok bíróság felülvizsgálatának új szabályozása (Jogász vándorgyűlés, 19. 2003. 23-74.)
A közigazgatási eljárás új szabályairól (Ügyvédek Lapja 2005/3)
A közigazgatási perek és nemperes eljárások új rendjéről (Ügyvédek Lapja 2006/2)
A normakontroll hatáskörök megosztása az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíróság között Alkotmánybírósági Szemle 2010. november (Társszerző Patyi András)

Szakmai előadások:

A Magyar Jogászegylet Vándorgyűlésein, megyei jogásznapjain /Sopron 2001, 2003, 2005, Balatonfüred 2002, Budapest 2003, Szekszárd 2004, Szolnok 2005./
A Gazdasági Versenyhivatal konferenciáin /Budapest 2003, 2004./
A Közbeszerzési Tanács "Tíz éves a magyar közbeszerzés" című konferenciáján
A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének rendezvényein /Veszprém 1997, Győr 1999, Budapest 2006, 2011./
A Német Bírói Akadémián /Wustrau 2001, 2011/
A Hesseni "Europa-Woche" keretében a Giesseni Közigazgatási Bíróságon /2006./
A Drezdai Szociális Bíróságon /2009./
Az ELTE "A rendszerváltás húsz éve" konferenciáján /2010./
Az Adószakértők nemzetközi konferenciáján /2011./
A Nemzetközi Adószakértők konferenciáján /2011./